درباره ما

تاریخچه تشکیل موسسه

تشکیل مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز نتیجه احساس نیاز به انجام یک حرکت حمایتی از بخش محروم جامعه می باشد که از موهبت الهی مسکن بی بهره اند . بانیان مؤسسه بر این باورند که رشد و تکامل انسان ها در سایه گرم خانواده و در پناه یک مسکن مناسب شکل می گیرد ، لذا بر اساس تشریک مساعی و هم اندیشی مؤسسین ، این نهاد غیر انتفاعی – غیر دولتی در سال 1387 تشکیل گردید و پس از ثبت رسمی موسسه در سال 1390 در اداره ء ثبت شرکت های تبریز و اخذ مجوز فعالیت از فرمانداری تبریز تحت عنوان مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز شروع به فعالیت رسمی نمود . هیئت امنای مؤسسه ترکیبی از معتمدین و فعالین در امر خیر و از میان اقشار و صنوف مختلف جامعه میباشد.