مشارکت

اعلام آمادگی کمک داوطلبانه

اینجانب آمادگی خود را جهت همکاری داوطلبانه با آن موسسه به شرح زیر اعلام می دارم.

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
آیا تا به حال تجربه کار داوطلبانه در یک موسسه خیریه و مردم نهاد را داشته اید ؟ (اگر بله ، با ذکر نام )
بله
خیر
شناسایی و تحقیق مددجویان
خدمات فنی مهندسی
نظارت اجرا
تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی
امور حقوقی
امورتبلیغاتی و روابط عمومی
ارتباطات با ادارات و ارگانها
امور حسابداری و مالی