در باره ما

تاریخچه ابرار قائم

تشکیل مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز نتیجه احساس نیاز به انجام یک حرکت حمایتی از بخش محروم جامعه می باشد که از موهبت الهی مسکن بی بهره اند . بانیان مؤسسه بر این باورند که رشد و تکامل انسان ها در سایه گرم خانواده و در پناه یک مسکن مناسب شکل می گیرد ، لذا بر اساس تشریک مساعی و هم اندیشی مؤسسین ، این نهاد غیر انتفاعی – غیر دولتی در سال ۱۳۸۷ تشکیل گردید و پس از ثبت رسمی موسسه در سال ۱۳۹۰ در اداره ء ثبت شرکت های تبریز و اخذ مجوز فعالیت از فرمانداری تبریز تحت عنوان مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز شروع به فعالیت رسمی نمود . هیئت امنای مؤسسه ترکیبی از معتمدین و فعالین در امر خیر و از میان اقشار و صنوف مختلف جامعه میباشد.