برگزاری هفتمین همایش سالیانه ابرار قائم

هفتمین گردهمایی سالیانه “مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز” در تاریخ ۱۲ مهرماه ، با استقبال و حضور گسترده جمع کثیری از خیرین بزرگوار شهرمان در محل اتاق بازرگانی تبریز تشکیل گردید. این مؤسسه از تمامی حاضرین در گردهمایی و همچنین از عزیزانی که به هر عنوان نتوانستند در مراسم حضور داشته باشند ، نهایت قدردانی […]