ابرار قائم به چه کسانی کمک می کند

موسسه خیریه ابرار قائم در راستای اساسنامه مصوب خود خدمات حمایتی ذیل را نسبت به مددجویان انجام میدهد:

  • تعمیرات اساسی و موردی ساختمان افراد مستمند و بی بضاعت در حد اصلاح و قابل سکونت نمودن و رفع خطرات احتمالی سازه ای
  • تامین مسکن جهت اسکان خانواده های نیازمند و بی بضاعت به صورت ساخت
  • ارتقای کیفی معیشت خانواده های مستمند ، بصورت اعطای کمک هزینه رهن و اجاره منزل مسکونی ، یا تامین انشعابات آب ، برق ، گاز
  • تجهیز منازل خانواده های مستمند بصورت تامین تجهیزات ساختمانی مانند پکیج ، آبگرمکن ، بخاری و کابینت و …
  • بررسی وضعیت مددجویان از نظر معیشتی، تحصیلی، … و معرفی به کمیته توانمندسازی