تاریخچه ابرار قائم

تشکیل مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز نتیجه احساس نیاز به انجام یک حرکت حمایتی از بخش محروم جامعه می باشد که از موهبت الهی مسکن بی بهره اند . بانیان مؤسسه بر این باورند که رشد و تکامل انسان ها در سایه گرم خانواده و در پناه یک مسکن مناسب شکل می گیرد ، لذا بر اساس تشریک مساعی و هم اندیشی مؤسسین ، این نهاد غیر انتفاعی – غیر دولتی در سال ۱۳۸۷ تشکیل گردید و پس از ثبت رسمی موسسه در سال ۱۳۹۰ در اداره ء ثبت شرکت های تبریز و اخذ مجوز فعالیت از فرمانداری تبریز تحت عنوان مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز شروع به فعالیت رسمی نمود . هیئت امنای مؤسسه ترکیبی از معتمدین و فعالین در امر خیر و از میان اقشار و صنوف مختلف جامعه میباشند.

گستره فعالیت

موسسه خیریه ابرار قائم مطابق اساسنامه در محدوده شهرستان تبریز فعال بوده و در راستای برنامه و سند چشم انداز ، فعالیت خود را به سایر نقاط استان آذربایجان شرقی و سپس کل کشور توسعه خواهد داد.

آنچه تاکنون انجام داده ایم

با همت انسانهای نیکوکار ، تا آخر مرداد ماه سال جاری ، تعداد ۱۴۲۲ خانواده از داشتن سرپناه قابل سکونت بهره مند شده اند.

رسالت موسسه 

” از آنجائیکه نوع بشر دارای حقوق انسانی می باشند و حق حیات به عنوان بنیادی ترین و اساسی ترین حق مورد تأکید بوده و حفظ آن مورد تأیید جوامع بشری است ، در راستای تأمین این حقوق اولیه، داشتن مسکن مناسب مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

مسکن هر فرد حریم خصوصی زندگی او بوده و محل آرامش و رشد و تعالی انسان در دامان خانواده می باشد و هر فرد با تأمین مسکن مناسب و امن می تواند نیازهای طبیعی  و اساسی و نیز نیازهای معنوی خود را برآورده نماید و در راستای کسب ارزش های اخلاقی و انسانی موفق گردد.

موسسه خیریه ابرار قائم به منظور تأمین مسکن مناسب برای افراد نیازمند جامعه بوجود آمده است تا افراد بتوانند مقدمات برپا کردن یک زندگی مطلوب انسانی را داشته باشند.”

اهداف اختصاصی مؤسسه خیریه ابرار قائم:

مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز جهت نیل به اهداف کلی در سه حوزه، فعالیت های خود را انجام خواهد داد:

الف- حوزه ایجاد و جلب مشارکت با تأکید بر اصل صداقت و اعتمادسازی

ب- حوزه ارتقاء کیفیت کلیه فعالیت ها اعم از مالی، اداری، اجرایی با تأکید بر اصل شفافیت

ج- حوزه افزایش خدمات به صورت کمی و موضوعی با تأکید بر اصل کرامت و حقوق اساسی انسان