معرفی موسسه خیریه ابرار قائم :

موسسه خیریه ابرار قائم  سازمانی است خیریه و مردم نهاد که با هدف حمایت از اقشار نیازمند به تعمیر و تامین مسکن و سرپناه که  در سال۱۳۷۸ با نیت خیرخواهانه تعدادی از خیرین (عمدتا با تخصص مهندسی ساختمان) در شهر تبریز ثبت و آغاز به کار نمود.موسسه  سازمانی خیریه، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی است و با اتکا بر جلب مشارکت‌های مردمی و انواع کمک‌های بشر دوستانه اعم از نقدی، مصالح ساختمانی،کمک های داوطلبانه، خدمات و دانش فنی اداره می‌شود.

بودجه ابرار قائم چگونه تأمین می‌گردد؟
بودجه ابرار قائم با اتکا بر جلب مشارکت‌های مردمی و انواع کمک‌های بشر دوستانه اعم از نقدی، مصالح ساختمانی،کمک های داوطلبانه، خدمات و دانش فنی اداره می‌شود.

 تا کنون چند خانواده تحت پوشش خدمات موسسه قرار گرفته اند؟
از بدو تاسیس تا پایان آذر ماه سال ۹۸ بیش از ۱۵۰۰ مددجو تحت پوشش خدمات موسسه قرار گرفته اند.

 چگونه می‌توان فعالیت داوطلبانه در ابرار قائم  داشت؟
شما می‌توانید با عضویت در گروه داوطلبان با در اختیار قراردادن زمان و توان‌مندی خود به موسسه خیریه ابرار قائم کمک نمایید.شما میتوانید از بخش اعلام آمادگی کمک داوطلبانه آمادگی خود را اعلام نمایید.

آیا موسسه خدمات دیگری برای مددجویان انجام میدهد؟

خدمات موسسه مطابق اساسنامه مصوب در زمینه احداث و تعمیرات ساختمان نیازمندان میباشد. با اینحال در صورت نیاز مددجویان به سایر خدمات اعم از معیشتی، تحصیلی، درمانی و … ضمن بررسی در کمیته توانمند سازی به سایر موسسات خیریه جهت برخورداری خدمات با اولویت ویژه معرفی میکند.

 محدوده مکانی پوشش خدمات موسسه به چه میزان میباشد؟
مطابق اساسنامه مصوب موسسه، در حال حاظر محدوده خدمات موسسه در سطح شهرستان تبریز میباشد.

 چه نوع روش‌هایی برای کمک به خیریه ابرار تعریف شده است؟
خیرین میتوانند به صورت اهدایی نقدی، غیر نقدی(مصالح و ابزار آلات) و فعالیت های داوطلبانه نیروی انسانی و متخصص کمکهای خودرا به موسسه اهداء نمایند.

 آیا امکان بازدید از موسسه خیریه ابرار قائم وجود دارد؟
اشخاصی‌ که مایل به بازدید از موسسه می‌باشند، می‌توانند با شماره  ۳۵۲۱۲۱۰۲ تماس گرفته و با انجام هماهنگی از موسسه بازدید نمایند.

 نحوه مشارکت علمی خیریه ابرار قائم با  موسسات آموزش عالی در قالب پروژه های تحقیقاتی و پایاننامه های دانشجویی چگونه میباشد؟

موسسه خیریه ابرار قائم همواره از به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی سازمان خود برای انجام فعالیت‌های علمی و آکادمیک که به نوعی به بهبود و توسعه خدمات به مددجویان و  ارتقاء سطح زندگی آنان بیانجامد استقبال می‌کند و این امر را یکی از مسئولیت‌های اجتماعی خود در جهت ارتقای سطح دانش کشور در حوزهای مربوطه می‌داند.