توزیع بسته حمایتی برای مددجویان در سال ۱۴۰۰

مؤسسه خیریه ابرار قائم تبریز ، با کمک خیرین بزرگوار همانند سال قبل ، در ماه مبارک رمضان نسبت به تهیه و توزیع ۸۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های مددجویان اقدام نمود.

این بسته حمایتی شامل مواد غذایی بوده و ارزش هر بسته حدود ۵ میلیون ریال می باشد.

♦گزارش تصویری خبر    →